دادگاه در نیمه های شب برگزار شد

برادر سپیده ریشنو اعلام کرد که به جای وثیقه بازداشت می شود.

برادر سپیده ریشنو در توییتر نوشت: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات خواهرم سپیده ریشنو علنی برگزار شد و تصمیم به بازداشت موقت و قرار وثیقه صادر شد.

وکیل متهم سپیده ریشنو از صدور قرار بازداشت موقت و صدور قرار وثیقه به وی خبر داد.

به گزارش اسنا، نعیم رضا نظامی چهارمحالی در این باره گفت: اولین جلسه رسیدگی به اتهامات موکلم برگزار و قرار بازداشت موقت وی به قرار وثیقه تغییر یافت.

نهم اسفندماه امسال، مرکز رسانه های قوه قضائیه از صدور و انتشار کیفرخواست برای «سپیده رشنو» به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کیشور خبر داد.

حجت الاسلام افشاری، رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با اشاره به برگزاری جلسه شفاف سازی اتهامات واهی و با عنایت به کیفرخواست صادره و ارجاع پرونده به این شعبه گفت: : زندان احضار و در شعبه مذکور تجدیدنظرخواهی از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به وی ابلاغ شد.

وی تاکید کرد: متهم از مصلحت پرونده، اتهامات و اتهاماتی که مربوط به تجمع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور از طریق ارتباط با افراد بیگانه و فعالیت تبلیغی علیه است، مطلع بوده است. جمهوری اسلامی و تشویق مردم به فساد و فحشا دفاع از خود بنا به مصلحت دادگاه صادره آمادگی لازم را جهت استماع در جلسه رسیدگی به عمل آورد.

Damion Young

تحلیلگر. متخصص تلویزیون به طرز خشمگینی فروتن. علاقه مندان به فرهنگ پاپ طرفدار معمولی توییتر

پاربرگ سایت

تماس با ما