(عاکس) نسب نماد شهری ایکی در اسوج!

yasozh; شهری با سن و سال کم که هر سال به دوران پیری و افسردگی و افول نزدیک می شود و مسئولان مربوطه نیز دست از کار کشیده اند و هیچ حرکتی برای تغییر وضعیت موجود از خود نشان نمی دهند.

به گزارش فارس، نعمتی که خداوند به شهر یاسوج داد، یک دهم آن نصیب اصفهان، اراک، زهدان، ایلام و بسیاری از مراکز استان های دیگر شد. нгдаштехте ист.

شهری که تنها با اندکی ذوق از سوی مسئولان و البته حرکت جهادی به ویژه شهرداری به شهری رویایی و بهتر از هر شهر اروپایی تبدیل خواهد شد.

مرکز استان با هوای خوب و روحیه خوب به ویژه در فصول گرم و تعطیلات که اگر کم توجه شود تبدیل به یک شهر توریستی در کل جنوب و جنوب غرب ایران می شود.

اما با وجود اینکه شما خالق این همه نعمت را به یاسوج داده اید، در مقابل آنها مدیریت ضعیف و غیرمسئولانه باعث شد یاسوج در سردرگمی فرو رود و روز به روز چهره ای پژمرده و افسرده به خود بگیرد.

شهری با سن و سال کم که هر سال به دوران پیری و افسردگی و افول نزدیک می شود و مسئولان مربوطه نیز دست از کار کشیده اند و هیچ حرکتی برای تغییر وضعیت موجود از خود نشان نمی دهند.

 یاسوج

مرکز استان کوچک و زشت است با آلمانی هایی که از شلختگی، متوسط ​​و پوسیدگی شکایت دارند و هیچکس نیست که جلوی این بی مسئولیتی و طفره رفتن از کار را در شهر بگیرد.

در تصویر یکی از آلمانی ها در شهر یاسوج در محل تردد در بلوار شهدای محله و انتهای بلوار جمعه بازار دیده می شود که مسیر حرکت مردم به گونه ای کشیده شده است که بی اعتمادی مردم روز به روز بیشتر می شود.

یاسوج

Adrienne Daniel

قهوه‌کار بسیار جذاب. دانشجو. محقق سفر. بت نوجوان آینده.

پاربرگ سایت

تماس با ما