غول 5 هزار میلیارد تومانی چگونه به دنیا آمد؟

فرارو- این روزها مهمترین تهدید اقتصاد ایران افزایش تراز نقدی است، به نحوی که تا زمانی که موتور تولید نقدینگی داغ است، تورم همچنان رو به افزایش است و بر اساس آمارهای رسمی تا پایان سال 1400، نقدینگی ادامه دارد. از مرز 4750 هزار میلیارد تومان عبور کرده بود بنابراین اکنون نقدینگی در مرز 5 هزار میلیارد تومان است.

بر اساس این گزارش، بر اساس اعلام قربان اسکندری، مدیر اداره کل امور بانکی و بیمه ای وزارت اقتصاد، در سه ماهه نخست امسال روزانه حدود 3 هزار میلیارد تومان وجه نقد تولید شده است اما فقط یک کارشناس شهری در مسائل اقتصادی گفتگو با فرارو وی با وجود اینکه در دو سناریو می توان نرخ رشد نقدینگی را به صورت روزانه بررسی کرد، گفت: عددی که برای تولید نسبت نقدینگی به صورت روزانه ذکر می شود باید در سناریوی خوش بینانه نسبت به نرخ رشد نقدینگی در نظر گرفته شود. اگر این عدد 30 باشد اگر درصد را در نظر بگیریم روزانه حدود 4100 میلیارد تومان وجه نقد ایجاد می شود و اگر نرخ رشد نقدینگی را 40 درصد در نظر بگیریم، نرخ نقدینگی همچنان 5 هزار میلیارد تومان در هر است. روز

اي باستان روش نقدينجي مدموم است؟
اگر بخواهیم پدیده نقدینگی در اقتصاد ایران را به صورت اساسی بررسی کنیم باید از دو منظر به این موضوع نگاه کنیم، اولاً بحث این است که آیا نقدینگی به خودی خود تبعات کاملاً منفی برای اقتصاد ایران دارد یا مدیریت نقدینگی. است غول بدون شاخ و بدون دم است. در همین زمینه این اقتصاددان متدین ترکمانی در گفتگو با فرارو به سرمایه گذاران توضیح می دهد که مشکل نقدینگی مذموم نیست و می توان از آن بهره برداری مثبت کرد.

بر اساس دیدگاه دینی ترکمانی، اگر مدیریت نقدینگی به درستی انجام شود و این منابع به جای حرکت در مسیر بازار سرمایه و بورس، بازاری را برای اقتصاد مولد ایجاد کند که افزایش یافته است، زمینه را فراهم می کند. رونق شرکت های تولیدی و خدماتی را در پی خواهد داشت که در نهایت افزایش اشتغال و درآمد از ثمرات و نتایج آن موجب رشد اقتصادی پایدار خواهد شد. بنابراین در این راستا مدیریت نقدینگی بسیار حائز اهمیت است، در این راستا متاسفانه مدیریت نقدینگی به درستی صورت نگرفته و بیشتر نقدینگی به سمت فعالیت های معاملاتی حرکت کرده است، بنابراین برای تغییر این وضعیت باید ترکیب نقدینگی اصلاح شود. به عبارت دیگر، در صورت امکان این ترکیب، توزیع نقدینگی را تغییر داد و به جای اینکه این پول به سمت فعالیت های تجاری حرکت کند، می توان از افزایش نقدینگی در جهت مثبت استفاده کرد.

راز پمپاژ روزانه 5 هزار میلیارد تومان پول نقد در کف جامعه

آلی دینی تورکمانی: بیشتر نكدنگی

ترکمانی برای تحقق چنین هدف دینی سه اقدام را ضروری می داند. کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌های مولد، کاهش زمان لازم برای اجرای روش‌های سرمایه‌گذاری مولد و افزایش کارایی تولید مولد سه موضوعی است که به گفته وی، تنها برای تشویق سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی مولد باید مورد توجه قرار گیرد. در این صورت او می تواند نقدینگی را کنترل کند و از طریق آن به رشد اقتصادی پایدار دست یابد، در غیر این صورت این نقدینگی مانند اسبی وحشی به بازارهای مختلف سرگردان می شود و همه آنها را نابود می کند.

همچنین وحید شقاقی شهری در این خصوص می گوید: در اقتصاد سالم تنها باید تولید و سرمایه گذاری در بخش تولیدی افزایش یابد، اما دلیل آن این است که اقتصاد ایران از سلامت لازم برخوردار نیست و نوعی است. فعالیت‌های تولیدی ضداقتصادی و همچنین موانع کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی مولد زیادی در راه است، عملاً فعالیت‌های تولیدی مختل شده و این نقدینگی به بازارهای مختلف پمپاژ می‌شود که در نهایت باعث افزایش قیمت و تورم در جامعه می‌شود. .

دو دلیل اصلی افزایش واقعی نقدینگی
در نگاه دوم به پدیده نقدینگی باید به ریشه های آن توجه کرد و این مشکل باید مشخص شود که از یک سو دلایل رشد نقدینگی چیست و از سوی دیگر از چه عواملی شقاقی شهری با اشاره به اینکه ریشه های واقعی نقدینگی را هم در بحران مالی و بودجه ای و هم در بحران نظام بانکی باید جست و جو کرد، می گوید: در این زمینه دولت باید به دنبال آن باشیم. با توجه به کسری بودجه ای که با آن مواجه است، از روش هایی مانند استقراض از بانک مرکزی، استفاده از بودجه شرکت های دولتی و دسترسی به منابع صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک ها و چاپ اوراق قرضه دولتی همواره استفاده می کند. تولید نقدینگی

به گفته شقاقی، در صورت احیای این توافق، می توان امیدوار بود که با افزایش درآمد ارزی کشور، تراز بودجه کاهش یابد و در نتیجه می توان به نرخ رشد نیز امیدوار بود. موجودی نقدی کاهش خواهد یافت.

این کارشناس مشکلات اقتصادی بدون انضباط مالی و بودجه ای را سرچشمه همه این انحرافات می داند و در این زمینه می افزاید: نظام بودجه ریزی ایران سنتی و بر اساس چاه تعیین می شود، در حالی که باید نظام بودجه ریزی عملیاتی را یک روش علمی جدید بنامیم. کار کنیم، در حالی که در چند سال گذشته بر اصلاحات ساختاری بودجه تاکید شده، اما در عمل توافقی صورت نگرفته است و تا زمانی که اصلاحات ساختاری در بودجه انجام ندهیم، این وضعیت بدون انضباط مالی ادامه خواهد داشت. از دولت

تو درتوی نیهادی و سلامه درتوی نیدینی
متدین ترکمانی، اما از زاویه ای دیگر مشکل افزایش نقدینگی و بی انضباطی بودن وضعیت مالی را بررسی می کند، موازی با یکدیگر هستند و بیشتر بودجه را به خود اختصاص می دهند.

خود وی در توضیح بیشتر این دیدگاه می گوید: این عامل منجر به ایجاد کریدور تو در تو از موجودات مختلف می شود که می توان آنها را موجودات تودرتو نامید، منابعی که این موجودات مصرف می کنند و هر سال سرعت رشد نیز افزایش می یابد و رشد نقدینگی به پایان می رسد، از سوی دیگر، این بودجه ها که به این موسسات اختصاص می یابد، کارکرد مصرف دارند و صرفاً صرف امور جاری می شوند تا اینکه صرف ساخت و ساز و سرمایه گذاری شوند، بنابراین در چنین شرایطی، بی انضباطی بودجه صورت می گیرد.کل ساختار جوانان را افزایش می دهد که منجر به تولید پول نقد بیشتر می شود.

دینی ترکمانی ادامه داد: در واقع مشکل واقعی همین است، عاملی که باعث رشد نقدینگی می شود و در نتیجه این رشد نقدینگی به ظرفیت تولیدی تبدیل نمی شود، باید اصلاح شود، به عبارتی این مشکل باید اصلاح شود. حل شد و وضعیت مشخص شد که بودجه باید به چه نهادهایی در کدام حوزه ها اختصاص یابد و به این ترتیب نهادهای موازی تشکیل نشوند، در چنین شرایطی مشکل کاهش بودجه عمرانی و سرمایه گذاری حل می شود که این عامل را موجب می شود. برای افزایش رشد در این سال ها تولید و عرضه نیز رشد می کند و فشارهای تورمی نیز از این طریق کنترل می شود.

راز پمپاژ روزانه 5 هزار میلیارد تومان پول نقد در کف جامعه

وحید شقاقی شهری: ریشه نقدینگی واقعی را هم در بودجه و هم در نظام بانکی باید جستجو کنیم.

مشکل کمبود موجودی بانک و افزایش نقدینگی است
علاوه بر بی ثباتی بودجه و مالی که دولت با آن مواجه است، بی ثباتی نظام بانکی نیز فشار زیادی بر اقتصاد ایران وارد کرده است که اگر این مشکل توسط بانک ها حل نشود، ایجاد نقدینگی توسط بانک ها انجام می شود. بانک ها.

شقاقی شهری در این زمینه می گوید: بانک ها امروز به جای اینکه در حوزه بانکی و مالی اقدام کنند، بیشتر به فعالیت در حوزه بانکی و شرکتی می پردازند، به گونه ای که از فعالیت اصلی خود منحرف شده اند و در چنین شرایطی با قوانین مقامات پولی و بانکی کشور نمی توانند بر فعالیت بانک ها نظارت داشته باشند، زیرا آنها در حال حاضر بیشتر به شرکت های سرمایه گذاری تبدیل شده اند تا واحدهایی که فعالیت مالی انجام می دهند.

در چنین شرایطی، به گفته شقاقی، بین 40 تا 60 درصد منابع بانک منجمد و غیرقابل استفاده است، دلیل چنین وضعیتی نیز ترازنامه های مجازی و دارایی های نامشهود باقی مانده بانک ها و سایر دارایی های مسدود شده بانک ها است. بانک ها نیز در این زمینه بیشتر هستند، ثابت شده است که منابع زیادی در نتیجه شکست بانک ها از بین رفته، این بانک مالی بی انضباط نیز با فساد و رانت همراه بوده و نتیجه این وضعیت بوده است. ایجاد نقدینگی توسط بانک ها برای جبران شکست آنها.

همانطور که گفته شد، در حال حاضر بخش زیادی از دارایی های بانک مسدود شده است و تا زمانی که دارایی ها تصفیه نشود، مشکل ورشکستگی بانک حل نخواهد شد، هرچند اقداماتی در این زمینه توسط بانک مرکزی انجام می شود که از آن جمله می توان به فروش بانک مرکزی اشاره کرد. دارایی‌های مازاد بانک‌ها، پیگیری مطالبات معوق و… به پایان رسیده است، اما این اقدامات کافی نبوده و باید اقدامات موثرتری در جهت بهبود ترازنامه بانک‌ها و کاهش بدهی‌های آنها انجام شود.

Markus Bennett

مشکل ساز هیپستر پسند. متعصب غذا موزیکال. علاقه مندان به سفر. طرفدار زامبی برنده جایزه

پاربرگ سایت

تماس با ما